marți, 17 septembrie 2013

Pericolul lecturii


Rip Van Winkle, cel care a dormit cam mult pentru un somn de după-amiază, este cel care mi-a adus următoarea carte, te rog să mă crezi! Mai întâi nu am fost sigură că voi putea citi volumul ce-mi tăiase calea, dar am descoperit ceva care îmi place de mult timp şi despre care am mai vorbit cu tine, Sandu. Îţi arăt aici câteva paragrafe şi să-mi spui tu dacă personajele acestea nu au păţit precum Francesca da Rimini şi Paolo Malatesta pe când citeau despre Lancelot şi Guinevere, ca Eminescu şi Mite Kremnitz citind pe Dante. Cărţi care se deschid în alte cărţi...
 * 
"Deodată îl cuprinse disperarea. Îl cuprinse într-o după-amiază în biblioteca lui Rachel. În timp ce stătea în faţa cărţilor citind titlurile, deodată se întrebă ce ar câştiga dacă ar citi toate acele cărţi, acele cărţi şi toate cărţile din lume. Se imagină încuiat în cameră, în camera aceea, înconjurat, zidit, înăbuşit de mii de cărţi, citindu-le una după alta cu o grabă şi voracitate isterice, luptându-se cu cărţile şi cu timpul, pentru a ajunge la o ţintă la care nu va ajunge niciodată. Vor fi prea multe cărţi şi prea puţin timp. Iar în tot acest timp, în camera de deasupra, în care el nu va putea pătrunde niciodată, se afla ceea ce căuta el, chipul, glasul, cuvântul pe care l-ar putea rosti glasul."

 "...şi eram Iacob care avea să doarmă cu capul pe o piatră şi avea să se lupte cu un înger fără a câştiga nimic..."

 "Se aşeză pe bancă, nu lângă ea, şi deschise cartea. Era un volum din opera lui Platon. 
- Văd că citiţi filosofie, spuse el. 
- Citesc filosofie, răspunse ea, să uit cum este lumea. 
- Filosofia există ca să ne spună ce este adevăr în lume. 
- Eu ştiu care este adevărul în lume, repetă ea cu amărăciune. Şi acum, dacă nu citiţi, plec. 
Jeremiah începu să citească. Ceea ce citea era nou pentru el, deoarece, după cum scrie el în jurnalul său, nu citise până atunci decât "Republica" lui Platon. Acum citi un pasaj din "Symposium", şi anume acela care urmează părerilor înţeleptei Diotima, spuse lui Socrate, privitor la posibilitatea sufletului de a se înălţa prin iubire." 


Nu mai trebuie să demonstrez cât de periculoase sunt lecturile.pictura Dante Gabriel Rossetti